Kontakt i polityka prywatności

Iza- Matka Polki-  dwudziestokilkulatka. Gatunek leniwiec pospolity, z rzędu zrzęda. Dnie spędza na pracy, żywi się tym co ugotuje, a uwielbia to robić (chociaż nie ma czasu i wyręcza się Ojcem Mateuszem). Zaobserwować można, że w wolnych chwilach pożera (wzrokiem i całą duszą) również książki, filmy, rozmaite seriale.

Mateusz - zwany również Ojcem Mateuszem. Cichy współtwórca tego bloga (i dzieci oczywiście  . Rodzinny fotograf, współredaktor tekstów. Trzydziestolatek. Doskonały partner i ojciec. Gatunek na wyginięciu, chociaż nie pod ochroną. Zaobserwować można, że w wolnych chwilach oddaje się (i wydaje ciężko zarobione pieniądze na to) graniu w planszówki. 

Polka- czyli po prostu Pola, urodzona w maju 2012. Gatunek słodziak, typ złośliwiec, z gromady czepiak. Roztacza wokół siebie aurę słodyczy i spokoju, zmylając jednak swoje ofiary. W rzeczywistości atakuje potokiem nie zawsze zrozumiałych słów. Bardzo żywiołowa i ciekawska, żywi się tym co Matka lub Ojciec da. Dnie spędza na zabawie lalkami, układaniu puzzli, oglądaniu bajek. Jak przystało na czepiaka uwielbia przytulanie. Nierozłączna z Misiem Tulisiem.

Emiś- czyli Emil. Urodzony w grudniu 2015. Miał by styczniowy, ale koniecznie nie mógł przegapić Świąt i troszkę mu się pospieszyło. Typ- słodziak. Obecnie przejawia odrobinę nadaktywności, ale wykluczono złośliwości. Nie znane są prognozy na przyszłość, ale mam nadzieję, że to wyjątkowo grzeczny gatunek.


Nie tylko różowo to blog o tematyce rodzicielskiej. Pokazujemy, że świat matki nie jest różowy, a baaardzo kolorowy. Czasem trąci depresyjną szarością dnia codziennego, czasem wybuchnie czerwienią złości, innym razem eksploduje pozytywną zielenią szczęścia. Moda dla dziewczynki to także nie tylko róże i wstążeczki. Znajdziecie tu ciut dobrej, dla małych i dużych, literatury, garść gadżetów dla mam i mnóstwo rodzicielskiej refleksji. Matka i córka, a teraz także syn- na pewno Nie tylko różowo!

Polityka prywatności serwisu nietylkorozowo.pl

Zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych. Treść polityki prywatności jest zgodna z wymogami regulacji o ochronie danych osobowych obowiązującej od dnia 25.05.2018 r.
Polityka prywatności serwisu www.nietylkorozowo.pl
Polityka prywatności, którą właśnie czytasz, opisuje postępowanie z danymi osobowymi i innych technologii w ramach strony internetowej   www.nietylkorozowo.pl
§ 1 Definicje
Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:
 1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://jaskoweklimaty.pl
 2. Administrator danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony jest – Izabela Damse e-mail: kontakt@nietylkorozowo.pl
 3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów strony.
 4. Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
§ 2 Postanowienia ogólne
 1. Dane osobowe Czytelnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
 2. Administrator serwisu dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 3. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
 4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa Czytelników.
§ 3 Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pośrednictwem serwisu – poprzez dostępne na niej formularze: formularz dodawania komentarzy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia dyskusji dotyczącej komentowanego artykułu – i nie są wykorzystywane przez Administratora w jakikolwiek inny sposób.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
– prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
§ 4 Zakres zbieranych danych
 1. Zbierane przez Administratora dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są do kontaktu z nim.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Czytelnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.
 4. Administrator nie udostępnia danych Czytelników Serwisu osobom trzecim innym niż uprawniony organ administracji publicznej lub sąd.
§ 5 Sposób przetwarzania danych
 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.
 2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Czytelnicy serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt.
 3. Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się w Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora winien liczyć się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana w Serwisie w zanonimizowanej formie.
 4. Czytelnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących go danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy.
 5. Dane osobowe Czytelnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
§ 5 Obowiązki Czytelnika
 1. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody Administratora.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.
§ 6  Inne technologie
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • -kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony;
 • – kod Google + Followers , obejmujący osoby obserwujące stronę i posiadające ją w swoich kręgach – w oparciu o politykę prywatności Google +
 • – statystyki powiązanego ze Stroną fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/nietylkorozowo)  w celu analizy ruchu na fanpage i działań podejmowanych na stronie przez Użytkownika – w oparciu o politykę prywatnościFacebooka.
§ 7 Logi serwera
 Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie. W takim przypadku Administrator poinformuje o tym Czytelników oraz umieści informację w Serwisie.